04int2.jpg
MŠ - Osobnostně sociální rozvoj

Jedná se o vzdělávací program zaměřený na úvod do sebepoznání a osobnostních kvalit pro pedagogické pracovníky mateřských škol.
Osobnostně sociální rozvoj zasahuje do všech oblastí vzdělávání, od mateřských škol. Experti se shodují na tom, že pracovat s rozvojem a činnostmi k jeho podpoře by se mělo začít již v raném věku. Čím dříve je žák veden k osobnostnímu rozvoji a následovat tak vzor pedagogického pracovníka, tím více bude o dalším rozvoji přemýšlet a sám ho vyhledávat.

Moduly:

  • Modul 1: Úvod do sebepoznání a sebereflexe učitelů mateřských škol
  • Modul 2: Psychohygiena, práce se stresem a prevence syndromu vyhoření - pouze informativně
  • Modul 3: Proti předsudkové vzdělávání a řešení zátěžových situací
  • Modul 4: Metody rozvoje kompetencí, komunikační a prezentační dovednosti

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
529/2018-1-61 
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: I/2.2
Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 16 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Vzdělávací cíle tohoto programu jsou:
1/ Proškolení učitelů mateřských škol v teoretických znalostech i praktických dovednostech týkajících se sebepoznání, sebereflexe a znalosti vlastních slabých a silných stránek.
2/ Seznámení se s možnostmi prevence syndromu vyhoření a zásadami psychohygieny.
3/ Získání dovedností, jak začlenit proti předsudkové vzdělávání do vlastní pedagogické praxe v kontextu mateřské školy s vyžitím příkladů dobré praxe nejen z ČR, ale také ze zahraničí.
4/ Osvojení a praktické vyzkoušení dobré praxe komunikativních a kooperativních dovedností a rozvoj spolupráce.

Cílová skupina: učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení, psychologové
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  4 051 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou 
Termín konání:  

 

 

Přihláškový formulář (MŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Osobnostně sociální rozvoj (MŠ, 16 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London