05int3.jpg
MŠ - Osobnostně sociální rozvoj

Jedná se o vzdělávací program zaměřený na rozvoj sebepoznání a osobnostních kvalit pro učitele mateřských škol.
Zvolili jsme tuto cílovou skupinu učitelů, jelikož jejich práce vyžaduje každodenní zvládání zátěžových situací a jejich prevenci, pravidelnou psychohygienu a prevenci syndromu vyhoření.
Výuka bude dále zaměřena na prohlubování komunikativních a kooperativních dovedností, předcházení socio patologických jevů, rozvoj sebereflexe a bezpředsudkové výuky. Učitelé mateřských škol budou rovněž podporováni v dlouhodobém a průběžném sebevzdělávání.

Moduly:

 • Modul 1: Úvod do sebepoznání
 • Modul 2: Poznávání osobních kvalit a sebereflexe učitelů mateřských škol - pouze informativně
 • Modul 3: Psychohygiena - pouze informativně
 • Modul 4: Práce se stresem a prevence syndromu vyhoření
 • Modul 5: Proti předsudkové vzdělávání a prevence socio patologických jevů
 • Modul 6: Metody rozvoje kompetencí
 • Modul 7: Specifické dovednosti a rozvoj učitele v mateřské škole
 • Modul 8: Komunikační dovednosti a spolupráce
 • Modul 9: Prezentační dovednosti
 • Modul 10: Řešení zátěžových situací a konfliktů

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
529/2018-1-61 
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: I/2.1
Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 40 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Vzdělávací cíle tohoto programu jsou:
a) Dovednost, jak vhodně začlenit zásady psychohygieny do každodenního života i praxe v mateřské škole.
b) Pracovat s moderními sebe rozvojovými metodami vedoucími k sebepoznání a tím lepšímu interpersonálnímu fungování v osobním životě i v pozici učitele mateřské školy.
c) Rozšíření znalostí o informace práce se stresem a prevenci syndromu vyhoření.
d) Tvorba různorodých aktivit pro předškolní děti tak, aby odpovídaly jejich charakteristikám a potřebám: věku, počtu dětí ve třídě, zaměření dané mateřské školy, plánované aktivitě.

Cílová skupina: učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení, psychologové
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  10 128 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou 
Termín konání:  

 

 

Přihláškový formulář (MŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Osobnostně sociální rozvoj (MŠ, 40 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

 • Accredited by the Czech ministry of education
 • Member of the Czech committee for science management
 • Certified by the International Education Society, London