05int3.jpg
SŠ - Cizí jazyky

V rámci vzdělávacího programu jeho účastníci zvládnou

  • vyplnit formulář v anglickém jazyce, napsat žádost a stížnost v anglickém jazyce, vést formální a neformální emailovou korespondenci (s organizacemi, kolegy v zahraničí), napsat formální dopis 
  • popsat cíle a obsah vzdělávacího projektu v anglickém jazyce 
  • napsat průběžnou a závěrečnou zprávu v anglickém jazyce, formulovat, čeho se jim při řešení projektu podařilo dosáhnout, zdůvodnit, proč některé cíle projektu nebyly naplněny
  • rezervovat letenky, ubytování, zajistit dopravu, domluvit itinerář cesty; připravit prezentaci v anglickém jazyce a úspěšně ji prezentovat 

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
22615/2017-2-870 
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: III/2.2 c) Cizí jazyky
Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 16 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Vzdělávacím cílem tohoto programu je rozvoj v oblasti angličtiny potřebný pro úspěšnou realizaci mezinárodního projektu. Velká pozornost bude věnována písemné komunikaci – podání projektové žádosti, vyplňování formulářů, podání průběžné a závěrečné zprávy, dále písemné a emailové komunikaci s dalšími řešiteli projektu a zahraničními kolegy, se zahraniční národní agenturou, zajištění zahraniční cesty, přípravě programu apod. Pedagogičtí pracovníci budou ve vzdělávacím programu řešit praktické úkoly a problémové situace, ve kterých budou moci nově nabyté znalosti aplikovat a procvičovat.

Cílová skupina: učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, ředitelé škol a školských zařízení, psychologové a speciální pedagogové
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  4 051 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou  
Termín konání:  

 

 

Přihláškový formulář (SŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Angličtina pro koordinátory zahraničních projektů (SŠ, 16 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London