01prague.jpg
SŠ - Cizí jazyky

Obsahem vzdělávacího programu je rozvoj komunikativních dovedností v anglickém jazyce u pedagogických pracovníků s úrovní A2.

Témata, která budou v rámci vzdělávacího programu probírána, se týkají každodenního života. Velká pozornost bude věnována též základním lexikálním a gramatickým strukturám, které umožní účastníkům hovořit o své práci, zvládnout základní situace ve třídě nebo při pobytu v zahraničí se žáky.

V rámci vzdělávacího programu jeho účastníci zvládnou komunikovat v těchto situacích:

 • ve škole – základní slovní zásoba potřebná pro komunikaci ve třídě i o škole
 • o svém zaměstnání
 • v letadle a dopravních prostředcích
 • v hotelu
 • v obchodě
 • v restauraci
 • ve městě a na ulici
 • o svém volném čase a koníčcích
 • o rodině a blízkých
 • o svém domově

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
22615/2017-2-870 
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: III/2.3 c) Cizí jazyky
Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 24 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Vzdělávací program je postaven tak, aby umožnil pedagogickým pracovníkům s úrovní A2 získat sebevědomí a dovednosti, které jim umožní běžnou komunikace v anglickém jazyce ve výše definovaných oblastech. Účastníci si zopakují slovní zásobu i základní gramatické struktury potřebné pro běžnou komunikaci. Budou pracovat na receptivních i produktivních dovednostech tak, aby získali sebevědomí a nebáli se komunikovat na výměnných a poznávacích zájezdech, se zahraničními kolegy v rámci mezinárodních projektů, s rodilými mluvčími ve vlastní škole, či se zákonnými zástupci, kteří neovládají český jazyk.

Cílová skupina:

učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, ředitelé škol a školských zařízení, psychologové a speciální pedagogové

Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  6 076 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou  
Termín konání:  

 

 

Přihláškový formulář (SŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Konverzace v angličtině – úroveň A2 (SŠ, 24 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

 • Accredited by the Czech ministry of education
 • Member of the Czech committee for science management
 • Certified by the International Education Society, London