08int5.jpg
SŠ - Cizí jazyky

Obsahem vzdělávacího programu je rozvoj komunikativních dovedností v anglickém jazyce u pedagogických pracovníků SŠ, kteří již mají základy anglického jazyka a chtějí se posunout dále. Vzdělávací program přispěje ke zkvalitnění profesního působení pedagogů na SŠ.

Témata, která budou v rámci vzdělávacího programu probírána, se týkají situací z každodenního i profesního života. Velká pozornost bude věnována lexikálním a gramatickým strukturám, které umožní účastníkům hovořit o své práci, zvládnout základní situace ve třídě nebo při pobytu v zahraničí s žáky, komunikovat se zahraničními kolegy, rodilými mluvčími ve škole, účastnit se zahraničních mobilit nebo se zapojit do MOOC online vzdělávacích kurzů.

V rámci vzdělávacího programu jeho účastníci zvládnou komunikovat v těchto situacích:

 • ve škole a ve třídě – slovní zásoba potřebná pro komunikaci ve třídě i pro sílení informací o vlastní škole
 • na letišti
 • v hotelu
 • při pohybu po městě – hledání cesty, popis cesty
 • nakupování
 • na výletě
 • při stížnosti

Budou umět hovořit o: 

 • zdraví a zdravém životním stylu
 • svém domově
 • módě a oblečení
 • koníčcích a zálibách
 • kultuře České republiky

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
22615/2017-2-870 
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: III/2.3 c) Cizí jazyky
Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 24 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Vzdělávací program je postaven tak, aby jeho účastníci zlepšili své dovednosti a znalosti v anglickém jazyce. To pro ně bude přínosem s ohledem na možnou spolupráci s kolegy ze zahraničí, s ohledem na zapojení do mezinárodních projektů či s ohledem na možnou účast na zahraničních mobilitách. Znalost anglického jazyka na úrovni B1 pedagogům umožní vstoupit do projektů na platformě eTwinning. Umožní jim komunikovat s rodilými mluvčími ve škole, se zákonnými zástupci-cizinci i se zahraničními kolegy. Nabyté znalosti pedagogickým pracovníkům SŠ pomohou, pokud vyjedou se svými žáky do zahraničí na poznávací či výměnný zájezd (vzdělávací program je zaměřen prakticky, část slovní zásoby je specificky zaměřena na situace ve škole a při cestování do zahraničí). Umožní jim také účastnit bezplatných webinářů či MOOC. 

Cílová skupina:

učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, ředitelé škol a školských zařízení, psychologové a speciální pedagogové

Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  6 076 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou  
Termín konání:  

 

 

Přihláškový formulář (SŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Konverzace v angličtině – úroveň B1, mírně pokročilí (SŠ, 24 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

 • Accredited by the Czech ministry of education
 • Member of the Czech committee for science management
 • Certified by the International Education Society, London