03pragueclass.jpg
SŠ - Čtenářská gramotnost

Vzdělávací program je postaven tak, aby ukázal pedagogickým pracovníkům SŠ, jejichž aprobací nemusí být přímo český jazyk, že čtenářskou gramotnost je možné rozvíjet napříč předměty.

Vzdělávací program se zaměřuje na všechny tři hlavní oblasti čtenářské gramotnosti definované v rámci výzkumu PISA – získávání informací, zpracování informací a zhodnocení textu. Nabízí pedagogickým pracovníkům metody práce vhodné pro rozvoj čtenářské gramotnosti.

Hlavní témata vzdělávacího programu:

 formy motivace před čtením textu (jak zvýšit zájem žáků o to, co se v textu dozvědí)
 metody práce s textem (čtení textu s jeho zapamatováním, vyznačování nových informací v textu, předem zadané otázky k textu, doplňování do textu, shrnutí textu do několika vět, přeformulování textu, rychlé vyhledání klíčových slov, pojmů a informací, práce s neznámými slovy)
 organizační formy práce (práce ve dvojicích, práce v malých skupinách, tzv. jigsaw reading – každá skupina má jinou část informací)
 zapojení informací z dalších zdrojů, jejich vyhledávání, kritické zhodnocení a zpracování, rozlišení faktů a názorů, práce s texty z médií
 závěrečné ročníkové práce, seminární práce pro žáky jako nástroj rozvoje čtenářské gramotnosti
 projektová výuka jako cesta k rozvoji čtenářské gramotnosti
 mezitřídní a celoškolní projekty pro rozvoj čtenářské gramotnosti
 konkrétní ukázky práce s textem v různých předmětech

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
28563/2017-1-1097   
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: III/2.2 a) Čtenářská gramotnost
Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 16 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Vzdělávacím cílem tohoto vzdělávacího programu je ukázat pedagogickým pracovníkům SŠ, jak v rámci svých předmětů mohou u žáků rozvíjet čtenářskou gramotnost.

Podmínkou toho, aby žáky práce s textem bavila, je střídání různých aktivit a forem práce, motivující úkoly. Pokud budou žáci střídat aktivity při zpracování textu, bude se jim s textem dobře pracovat a současně daný text budou skutečně číst, nepůjde jen o nahodilé přečtení a zaznamenání si něčeho, čemu vůbec nerozumějí.

Vzdělávacím cílem programu je poskytnout pedagogickým pracovníkům SŠ nástroje, díky nimž budou ve svých vlastních hodinách i v rámci celoškolních projektů žáky v oblasti čtenářské gramotnosti rozvíjet.

Cílová skupina: učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, ředitelé škol a školských zařízení, psychologové a speciální pedagogové
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  4 051 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou 
Termín konání: 31.01. - 01.02.2019 

 

 

Přihláškový formulář (SŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Rozvoj čtenářské gramotnosti na středních školách (SŠ, 16 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London