07int4.jpg
ZŠ - Čtenářská gramotnost

Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům základních škol. Vzdělávací program je postaven tak, aby ukázal pedagogickým pracovníkům, jejichž aprobací nemusí být přímo český jazyk, že čtenářskou gramotnost je možné rozvíjet napříč předměty. K rozvoji čtenářské gramotnosti totiž může přispět opravdu každý pedagogický pracovník, v jehož předmětu žáci pracují s textem.

Vzdělávací program se zaměřuje na všechny tři hlavní oblasti čtenářské gramotnosti definované v rámci výzkumu PISA – získávání informací, zpracování informací a zhodnocení textu. Nabízí pedagogickým pracpvníkům metody práce vhodné pro rozvoj čtenářské gramotnosti.

Hlavní témata vzdělávacího programu:

 • formy motivace před čtením textu (jak zvýšit zájem žáků o to, co se v textu dozvědí)
 • metody práce s textem
 • organizační formy práce
 • zapojení informací z dalších zdrojů, jejich vyhledávání, kritické zhodnocení a zpracování, rozlišení faktů a názorů,
 • práce s texty z médií
 • závěrečné ročníkové práce pro žáky 9. tříd jako nástroj rozvoje čtenářské gramotnosti
 • projektová výuka jako cesta k rozvoji čtenářské gramotnosti
 • mezitřídní a celoškolní projekty pro rozvoj čtenářské gramotnosti
 • konkrétní ukázky práce s textem v různých předmětech

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
22615/2017-2-870
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: II/2.1 a) Čtenářská gramotnost
Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 16 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Vzdělávacím cílem tohoto vzdělávacího programu je ukázat pedagogickým pracovníkům, jak v rámci svých předmětů mohou u žáků rozvíjet čtenářskou gramotnost. Jak uvádí výzkum PISA, je povinností každého pedagogického pracovníka, aby jeho žák „porozuměl psanému textu, zabýval se jím, přemýšlel o něm a používal ho k dosažení vlastních cílů, k rozvoji vlastních vědomostí a potenciálu a k aktivní účasti ve společnosti“.

Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  4 051 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou 
Termín konání: 31.01. – 01.02.2019  

 

 

Přihláškový formulář (ZŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Rozvoj čtenářské gramotnosti na základních školách (ZŠ, 16 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

 • Accredited by the Czech ministry of education
 • Member of the Czech committee for science management
 • Certified by the International Education Society, London