03pragueclass.jpg
ZŠ - Čtenářská gramotnost

Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům základních škol. Vzdělávací program je postaven tak, aby ukázal pedagogům, jejichž aprobací nemusí být přímo český jazyk, že čtenářskou gramotnost je možné rozvíjet napříč předměty. K rozvoji čtenářské gramotnosti totiž může přispět opravdu každý pedagog, v jehož předmětu žáci pracují s textem.

Vzdělávací program se zaměřuje na všechny tři hlavní oblasti čtenářské gramotnosti definované v rámci výzkumu PISA – získávání informací, zpracování informací a zhodnocení textu. Nabízí učitelům metody práce vhodné pro rozvoj čtenářské gramotnosti.

Hlavní témata vzdělávacího programu:

 • teoretické uchopení, vymezení základních pojmů Čtenář, četba, čtenářství, čtenářské návyky a zájmy, motivace dítěte k četbě, metody rozvoje čtenářství, čtenářská gramotnost, mezinárodní výzkumy PISA, PIRLS, RLS
 •  metody rozvoje čtenářské gramotnosti (čtení s otázkami, čtení s předvídáním, čtení s tabulkou předpovědí, debata s autorem, dílna čtení, čtenářské karty, literární dopisy, podvojný deník, grafická schémata různých typů, metoda I.N.S.E.R.T., literární kroužky, slovo patří mně, QAR, řízené čtení a myšlení, skládankové čtení, učíme se navzájem, tvorby vlastní knížky, vyhledávání klíčových slov, čtenářské portfolio
 • formy motivace před čtením textu ve všeobecně vzdělávacích předmětech (jak zvýšit zájem žáků o to, co se v textu dozvědí)
 • metody práce s textem ve všeobecně vzdělávacích předmětech (čtení textu s jeho zapamatováním, vyznačování nových informací v textu, předem zadané otázky k textu, doplňování do textu, shrnutí textu do několika vět, přeformulování textu, rychlé vyhledání klíčových slov, pojmů a informací, práce s neznámými slovy)
 • zapojení informací z dalších zdrojů, jejich vyhledávání, kritické zhodnocení a zpracování, rozlišení faktů a názorů, práce s texty z médií, rozvoj mediální gramotnosti
 • závěrečné ročníkové práce pro žáky 9. tříd jako nástroj rozvoje čtenářské gramotnosti
 • projektová výuka jako cesta k rozvoji čtenářské gramotnosti
 • mezitřídní a celoškolní projekty pro rozvoj čtenářské gramotnosti
 • zásady tvorby úloh rozvíjejících čtenářskou gramotnost, tvorba vlastních úloh, jejich prezentace a diskuze o nich
 • konkrétní ukázky práce s textem v různých předmětech

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
529/2018-1-61 
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: II/2.2 a) Čtenářská gramotnost
Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 32 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Vzdělávacím cílem je poskytnout pedagogickým pracovníkům nástroje, díky nimž budou ve svých vlastních hodinách i v rámci celoškolních projektů žáky v oblasti čtenářské gramotnosti rozvíjet.

Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  8 102 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou 
Termín konání: 31.01. – 01.02.2019 a 25.04. – 26.04.2019

 

 

Přihláškový formulář (ZŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. a 2. st. základních škol (ZŠ, 32 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

 • Accredited by the Czech ministry of education
 • Member of the Czech committee for science management
 • Certified by the International Education Society, London