03pragueclass.jpg
ZŠ - Čtenářská gramotnost

Vzdělávací program je postaven tak, aby ukázal pedagogickým pracovníkům, jejichž aprobací nemusí být přímo český jazyk, že čtenářskou gramotnost je možné rozvíjet napříč předměty a aktivitami. K rozvoji čtenářské gramotnosti totiž může přispět opravdu každý pedagogický pracovník, jehož žáci pracují s textem.

Hlavní témata vzdělávacího programu:

 formy motivace před čtením textu (jak zvýšit zájem žáků o to, co se v textu dozvědí)
 metody práce s textem (čtení textu s jeho zapamatováním, vyznačování nových informací v textu, předem zadané otázky k textu, doplňování do textu, shrnutí textu do několika vět, přeformulování textu, rychlé vyhledání klíčových slov, pojmů a informací, práce s neznámými slovy)
 organizační formy práce (práce ve dvojicích, práce v malých skupinách, tzv. jigsaw reading – každá skupina má jinou část informací)
 zapojení informací z dalších zdrojů, jejich vyhledávání, kritické zhodnocení a zpracování, rozlišení faktů a názorů, práce s texty z médií

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
6843/2018-2-269 
Uznatelné jako výstup šablon DVPP:  2.II/6 a) čtenářská gramotnost
Forma: prezenční seminář
Hodinová dotace: 8 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Vzdělávacím cílem tohoto vzdělávacího programu je ukázat pedagogickým pracovníkům, jak mohou u žáků rozvíjet čtenářskou gramotnost. Jak uvádí výzkum PISA, je povinností každého pedagogického pracovníka, aby jeho žák „porozuměl psanému textu, zabýval se jím, přemýšlel o něm a používal ho k dosažení vlastních cílů, k rozvoji vlastních vědomostí a potenciálu a k aktivní účasti ve společnosti“ (Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009, s. 12).

Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé ZUŠ a SUŠ a vychovatelé školských zařízení
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  2 025 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou 
Termín konání:  
 
8-hodinovou šablonu učíme online v 90 minutových blocích s 30 minutovými přestávkami
 
Výuka bude probíhat ve 2 blocích v těchto datech:
19.4.2021 v čase 14,30 - 18,30 hod.
22.4.2021 v čase 14,30 - 18,30 hod.
27.5.2021 v čase 15,00 - 19,00 hod.
31.5.2021 v čase 15,00 - 19,00 hod.
 

 

 

Přihláškový formulář (ZŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Rozvoj čtenářské gramotnosti (8 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London