04int2.jpg
ZŠ - Matematická gramotnost

V oblasti didaktických her a aktivit herního a soutěžního typu budou diskutována tato témata:

 • Zařazení didaktických her do vyučování
 • Funkce herních aktivit ve vyučování matematiky
 • Zásady pro tvorbu didaktických her
 • Využití modifikací didaktických her z jiných oborů (např. vytvořených pro výuku cizích jazyků)
 • Ukázky konkrétních her vhodných pro vyučování matematiky
 • Didaktické hry podporující rozvoj komunikačních dovedností žák
 • „Matematické křížovky“ a jejich využití
 • Diskuse o možnostech zařazení her do vyučování jak v závislosti na věku, tak i na úrovni matematických znalostí a dovedností žáků

 

V oblasti objevování budou diskutována hlavně tato témata:

 • Příprava aktivit pro objevování v matematice
 • Od konkrétních modelů k obecnějším vztahům
 • Komunikace mezi žákem a učitelem a mezi žáky
 • Zařazování návodů a rozšíření
 • Vysvětlování a dokazování
 • Ukázky vhodných situací pro využití na základní škole

 

č. akreditace MSMT: 13354/2017-3-599
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: II/2.1 b) Matematická gramotnost
Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 16 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl: Cílem semináře je nabídnout učitelům náměty, jak při výuce matematiky zvýšit porozumění žáků matematice, motivaci žáků, zdůraznit mezipředmětové vztahy a význam matematiky pro běžný život.
Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  4 727 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou 
Termín konání:  

 

 

Poptávkový formulář (ZŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Hrajeme si a objevujeme ve vyučování matematiky (ZŠ, 16 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

 • Accredited by the Czech ministry of education
 • Member of the Czech committee for science management
 • Certified by the International Education Society, London