01prague.jpg
ZŠ - Matematická gramotnost

V oblasti didaktických her a aktivit herního a soutěžního typu budou diskutována tato témata:
 Didaktické hry podporující rozvoj komunikačních dovedností žáků
 „Matematické křížovky“ a jejich využití
 Diskuse o možnostech zařazení her do vyučování jak v závislosti na věku, tak i na úrovni matematických znalostí a dovedností žáků

V oblasti objevování budou diskutována hlavně tato témata:
 Příprava aktivit pro objevování v matematice
 Od konkrétních modelů k obecnějším vztahům
 Komunikace mezi žákem a pedagogickým pracovníkem a mezi žáky
 Zařazování návodů a rozšíření
 Vysvětlování a dokazování

 Ukázky vhodných situací pro využití na základní škole

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
6843/2018-2-269
Uznatelné jako výstup šablon DVPP:  2.II/6 b) matematická gramotnost
Forma: prezenční seminář
Hodinová dotace: 8 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Cílem semináře je nabídnout pedagogickým pracovníkům náměty, jak zvýšit porozumění žáků matematice, motivaci žáků, zdůraznit mezipředmětové vztahy a význam matematiky pro běžný život.

Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé ZUŠ a SUŠ a vychovatelé školských zařízení
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  2 025 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou 
Termín konání:  

 

 

Přihláškový formulář (ZŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Hrajeme si a objevujeme matematiku (8 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London