03pragueclass.jpg

Akreditované kurzy pro ZŠ, SŠ, VOŠ – Šablony

Akreditované kurzy pro ZŠ, SŠ, VOŠ – Šablony zahrnují nabídku kurzů DVPP pro pedagogy, připravenou v souladu s požadavky šablon (obsah kurzu, hodinová dotace atd.). Naše akreditace pokrývají většinu kurzů požadovaných šablonami. Pokud některé chybí, jsou v současné době v procesu schvalování akreditace od MŠMT ČR. Každou nově získanou akreditaci zde zveřejníme, a to včetně čísla akreditace a obsahu daného kurzu (popis kurzu, počet hodin, forma výuky, cíle, atd.).

Rozdělení kurzů podle cílových skupin

Námi připravené vzdělávací kurzy jsou postupně akreditovány na MŠMT v systému DVPP - Č.j.:
MSMT-13354/2017-3-599 Rozhodnutí o akreditaci >>
MSMT-22615/2017-2-870 Rozhodnutí o akreditaci >>
MSMT-28563/2017-1-1097 Rozhodnutí o akreditaci >>
MSMT-529/2018-1-61 Rozhodnutí o akreditaci >>


ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London