02int1.jpg
SŠ - Čtenářská gramotnost

Vzdělávací program je postaven tak, aby ukázal pedagogům, jejichž aprobací není přímo český jazyk, že čtenářskou gramotnost lze efektivně rozvíjet ve všech předmětech. K rozvoji čtenářské gramotnosti může přispět opravdu každý pedagog, v jehož předmětu žáci pracují s textem.

Vzdělávací program se zaměřuje na všechny tři hlavní oblasti čtenářské gramotnosti definované v rámci výzkumu PISA – získávání informací, zpracování informací a zhodnocení textu. Nabízí učitelům metody práce vhodné pro rozvoj čtenářské gramotnosti.

Hlavní témata kurzu:

 čtenářská gramotnost ve výzkumech 
 metody rozvoje čtenářské gramotnosti 
 organizační formy práce (práce ve dvojicích, práce v malých skupinách, třídní projekty a meziročníkové projekty)
 metody práce s textem ve všeobecně vzdělávacích předmětech 
 zapojení informací z dalších zdrojů, jejich vyhledávání, kritické zhodnocení a zpracování, rozlišení faktů a názorů, práce s texty z médií
 rozvoj vyšších kognitivních cílů podle Blooma v rámci práce s textem
 závěrečné ročníkové práce, seminární práce, referáty jako nástroj rozvoje čtenářské gramotnosti
 metody hodnocení podporující čtenářskou gramotnost (např. rubriky)
 konkrétní ukázky práce s textem v různých předmětech

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
6843/2018-2-269
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: III/2.3 a) Čtenářská gramotnost
Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 24 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Vzdělávacím cílem tohoto vzdělávacího programu je ukázat učitelům, jak v rámci svých předmětů mohou u žáků rozvíjet čtenářskou gramotnost.

Cílová skupina: učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, ředitelé škol a školských zařízení, psychologové a speciální pedagogové
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  7 090 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou  
Termín konání:  

 

 

Přihláškový formulář (SŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Rozvoj čtenářské gramotnosti na středních školách (SŠ, 24 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London