07int4.jpg
SŠ - ICT

Vzdělávací program Integrace digitálních technologií do výuky je postaven na principu tzv. One to One Classroom. One to One classroom je metodologie, která vychází z předpokladu, že každý žák ve třídě, popřípadě dvojice žáků, má k dispozici jedno digitální mobilní zařízení, ať už se jedná o tablet, smartphone nebo notebook.
Pro One to One Classroom bylo vytvořeno mnoho digitálních aplikací (jejich podrobný popis a konkrétní uplatnění patří k stěžejním bodům vzdělávacího programu). Mezi hlavní přínosy využívání těchto aplikací patří: rozvoj osobní odpovědnosti žáků (skrze tzv. task based úkoly) a možnost individuálního přístupu pedagogického pracovníka, okamžitá zpětná vazba a zapojení všech žáků zároveň. Metodologie a aplikace spojené s One to One Classroom se navíc dají využít v různých vyučovacích předmětech, nejsou vázány na žádný konkrétní obsahový materiál.
One to One Classroom zajišťuje zapojení celé třídy zároveň, přičemž pedagogický pracovník je schopen díky struktuře využitých online aplikací sledovat výsledky a postup každého jednotlivého žáka a to v reálném čase, přímo během aktivity. Takový postup oproti standardním vyučovacím metodám mnohonásobně zvyšuje efektivitu výuky.

Hlavní témata seminářů:

 • 1. část 
  Základní principy One to One Classroom
  Nahrávání a zpracování vlastních materiálů skrze zařízení
  Základní online aplikace zaměřené na procvičováni a testování
  Tvorba vlastní webové stránky skrze šablony (nutné pro sdílení odkazů s žáky)

 • 2. část 
  Tvorba interaktivní prezentace pro One to One Classroom
  Tvorba vlastní online aplikace skrze šablony
  Online nástěnky

 • 3. část 
  Sdílení portfolia
  Závěrečný workshop
  Ukázky dobré praxe

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
22615/2017-2-870 
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: III/2.2 k) ICT
Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 16 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Po absolvování vzdělávacího programu pedagogický pracovník:

Zná teoretické podklady přístupu One to One Classroom.
Dokáže tvořit vlastní cvičení určené k procvičování látky a testování alespoň ve 3 různých aplikacích.
Dokáže vytvořit interaktivní prezentaci vhodnou pro One to One Classroom.
Skrze šablony dokáže vytvořit vlastní webovou stránku, určenou ke sdílení materiálů se žáky.

Cílová skupina: učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, ředitelé škol a školských zařízení, psychologové a speciální pedagogové
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  4 051 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou  
Termín konání:  

 

 

Přihláškový formulář (SŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Integrace digitálních technologií do výuky (SŠ, 16 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

 • Accredited by the Czech ministry of education
 • Member of the Czech committee for science management
 • Certified by the International Education Society, London