08int5.jpg
SŠ - ICT

Vzdělávací program Integrace digitálních technologií do výuky je postaven na principu tzv. One to One Classroom. One to One classroom je metodologie, která vychází z předpokladu, že každý žák ve třídě, popřípadě dvojice žáků, má k dispozici jedno digitální mobilní zařízení, ať už se jedná o tablet, smartphone nebo notebook.
Pro One to One Classroom bylo vytvořeno mnoho digitálních aplikací (jejich podrobný popis a konkrétní uplatnění patří k stěžejním bodům vzdělávacího programu). Mezi hlavní přínosy využívání těchto aplikací patří: rozvoj osobní odpovědnosti žáků (skrze tzv. task based úkoly) a možnost individuálního přístupu pedagogického pracovníka, okamžitá zpětná vazba a zapojení všech žáků zároveň. Metodologie a aplikace spojené s One to One Classroom se navíc dají využít v různých vyučovacích předmětech, nejsou vázány na žádný konkrétní obsahový materiál.

Hlavní témata semináře:

1. část
Základní principy One to One Classroom
Nahrávání a zpracování vlastních materiálů skrze zařízení
Základní online aplikace zaměřené na procvičováni a testování
Tvorba vlastní webové stránky skrze šablony (nutné pro sdílení odkazů s žáky)

2. část
Tvorba interaktivní prezentace pro One to One Classroom
Tvorba vlastní online aplikace skrze šablony
Online nástěnky

3. část
Sdílení portfolia
Ukázky dobré praxe

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
24589/2018-2-728
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: III/2.1 k) ICT
Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 8 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Po absolvování vzdělávacího programu pedagogický pracovník:

Zná teoretické podklady přístupu One to One Classroom.
Dokáže tvořit vlastní cvičení určené k procvičování látky a testování alespoň ve 3 různých aplikacích.
Dokáže vytvořit interaktivní prezentaci vhodnou pro One to One Classroom.
Skrze šablony dokáže vytvořit vlastní webovou stránku, určenou ke sdílení materiálů se žáky.
Má vytvořené digitální portfolio, z probíraných materiálů, které může okamžitě sdílet s kolegy.
Dokáže všechny vytvořené materiály efektivně sdílet jak s kolegy, tak se žáky.

Cílová skupina: učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, ředitelé škol a školských zařízení, psychologové a speciální pedagogové
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  2 025 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou  
Termín konání:  

 

 

Přihláškový formulář (SŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Integrace digitálních technologií do výuky (SŠ, 8 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London