06barcelonaclass.jpg
SŠ - Inkluze / Vzdělávání pedagogického sboru

Vzdělávací program seznámí pedagogické pracovníky středních škol s metodickými nástroji, které jsou vhodné pro práci s žáky SŠ s ADHD. V 1. části budou objasněny základní termíny, popsány příčiny a projevy ADHD. Dále budou pedagogové seznámeni s vhodnými postupy práce s žáky s ADHD v inkluzivním vzdělávání jak v obecné rovině, tak v konkrétních předmětech. Na vzdělávacím programu bude pojednáno o celostním přístupu k práci s dětmi s ADHD zahrnujícími spolupráci všech zainteresovaných stran včetně rodiny dítěte. V poslední části bude prostor pro práci s kazuistikami žáků s ADHD a sdílení vlastní praxe.

Struktura programu:

  • Popis základních pojmů jako ADHD, ADD, hyperkinetická porucha
  • Jak správně pracovat s žáky s ADHD v prostředí SŠ
  • Způsoby a doporučení pro práci s celou rodinou žáků s ADHD
  • diskuze nad prezentovanými kazuistikami žáků s ADHD

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
28563/2017-1-1097   
Uznatelné jako výstup šablon DVPP:

III/2.1 e) Inkluze

III/2.12

Forma: prezenční, seminář
Hodinová dotace: 8 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl: Účastníci vzdělávacího programu získají praktické informace o práci s žáky s ADHD ve školním prostředí včetně příkladů aktivit vhodných do jednotlivých vyučovaných předmětů. Pedagogové budou schopni pracovat s celou rodinou žáků s ADHD a využívat celostních přístupů k rozvoji těchto žáků ve škole i v rodině. Účastníci si vyzkouší sami navrhnout vhodné pedagogické postupy při práci s konkrétními jedinci, které budou moci využít v praxi.
Cílová skupina: učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, ředitelé škol a školských zařízení, psychologové a učitelé - metodik prevence
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  2 025 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou 
Termín konání:  

 

 

Přihláškový formulář (SŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Jedinci s ADHD v inkluzivním vzdělávání (SŠ, 8 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London